НА ТЪРГ – КЪЩАТА НА ЯВОРОВ В СОФИЯ

И през прозореца мъглив
из вечерния здрач далеко
блуждае поглед: по небето,
разгонени от буйни вихри,
в безреда облаците бягат.
И струва ми се, че долавям
изпод небесни широти
от някаква зловеща песен
сподавен тътен да ехти.

/Пейо Яворов, из „Нощ“/

Къщата на Яворов
Снимка: Етюд-и-те на София

КЪЩАТА МУЗЕЙ

Каква е първата ви асоциация, когато чуете „къщата на Яворов в София“? Разположена на ул. „Георги Раковски“ №136, къщата музей е една от познатите на всички жители и посетители на столицата забележителност. Тя е открита през 1963 година, а през 1976 година започва да функционира като литературен музей, откъдето идва и името с което е позната до днес – Национален литературен музей.

Къщата на Яворов

Снимка: Етюд-и-те на София

В къщата на Яворов, чийто бюст е застанал паметно в двора, са поместени множество ценни експонати, част от библиотеката на поета, негови ръкописи, живописни картини и скулптори. Там се намира и оръжейната колекция на Яворов. Една от впечатляващите стаи в музея е кабинетът на писателя, пресъздаващ автентичната атмосфера на тогавашния му писателски живот. В музея на Яворов са поместени вещи, разказващи историите на съвмествния му живот с Лора Каравелова, както и реконструкция на последната му квартира в София, където той отнема живота си.

ПРОДАЖБАТА

Къщата на Яворов
Снимка: Етюд-и-те на София

Домът на Яворов е обявен за продажба. Търгът ще се проведе от 26 август до 17:00 часа на 26 септември 2019 г. Общата площ на имота е 314 (триста и четиринадесет) кв.м, а измерен графично по скица имотът е с площ от 306.10 (триста и шест цяло и десет стотни) кв.м. В обявлението за продажба къщата на Яворов е заведена като урегулиран поземлен имот, състоящ се от първи етаж, на който се намират четири стаи, кухня, тоалетна и коридор, застроен на 99, 44 /деветдесет и девет цяло и четиридесет и четири стотни/ кв.м; първи надпартерен етаж, в който се включват четири стаи, кухня, тоалетна и коридор със застроена, площ от 99,44 /деветдесет и девет цяло и четиридесет и четири стотни/кв.м; втори етаж, в който се включват четири стаи, кухня, тоалетна и коридор със застроена площ от 99,44 /деветдесет и девет цяло и четиридесет и четири стотни/кв.м, както и помещения в сутерена.

Началната цена, от която ще започне наддаването за къщата на Яворов, е 1 285 459.20 лв. /един милион двеста осемдесет и пет хиляди четиристотин петдесет и девет лева и 20 стотинки/. В нея е включен данък добавена стойност, от които данъчна основа в размер на 1 071 216,00 лв. /един милион седемдесет и една хиляди двеста и шестнадесет лева/ и данък добавена стойност в размер на 214 243.20 лв лв. /двеста и четиринадесет хиляди двеста четиридесет и три лева и 20 стотинки/. Върху къщата на Яворов има тежести, които можете да разгледате по-подробно в прикаченото обявление за продажба по-долу. Данъчната оценка на имота е в размер на 332 070.90 лв. /триста тридесет и две хиляди и седемдесет лева и 90 ст, съгласно удостоверение от Столична община, район „Средец“ от 01.06.2018 г.

Къщата на Яворов
Снимка: Етюд-и-те на София

ИСТОРИЯТА

Центърът на София е едно от най-силно наситените с литературна и културна история места в цяла България. Разхождайки се по централните улици на столицата, вие ставате част от културното минало на страната ни. Точно там, на улица „Георги Раковски“ преди повече от 90 години е била редакцията на списание „Пламък“ с главен редактор Гео Милев. Можете да видите точното място, където е убит Христо Белчев в източния край на Градската градина. Точно до Руската църква се е намирало Писателското кафене, което всеки ден е било посещавано от множеството културни дейци като Дора Габе, Яня Язова, Елисавета Багряна и много, много други, чиито имена със сигурност познавате. Нека не забравяме да споменем и кино „Влайкова“, което Тодор Влайков и жена му построяват със собствените си ръце. Из София са пръснати редица културни и литературни паметници и музеи, къщи, запазили спомените от живота на Валери Петров, Ангел Каралийчев, Сирак Скитник, Димитър Талев и още, и още.

С толкова значима стойност е и къщата на Яворов, известна още като Национален литературен музей, в който често се провеждат литературни вечери, срещи с автори и книги. В момента имотът е собственост на „ДОМ ЯВОРОВ“ ЕООД. Остават въпросите кой ще бъде новият собственик и ще успее ли той да съхрани историята на един от най-великите писатели – Пейо К. Яворов.

Снимка: Етюд-и-те на София
Снимка: Етюд-и-те на София

Останете информирани с Broker360!

Вижте официалния сайт на къщата музей на Яворов в София тук: http://nlmuseum.bg/

Прочетете още:

ПРОДАВАТ КООПЕРАТИВНИЯ ПАЗАР В ЛЮЛИН

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *